KREMERATA BALTICA AUTUMN TOUR WITH GIDON KREMER

GIDON KREMER AND KREMERATA BALTICA PRESENT “CON AMORE”