Gidons Krēmers stāsta par “Veltījums Pjacollam” un “Iesākumā bija…Troksnis”

Iesākumā bija… Troksnis