2016.gada finanšu pārskats

2017.gada finanšu pārskats

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu 2017.gadā

Samaksātie nodokļi un nodevas 2017.gadā

Vispārīgā informācija

Informācija par darba samaksu

Finanšu pārskats 01.01.-30.06.2018

Finanšu pārskats 01.01.-30.09.2018

Finanšu pārskats 01.01.-31.03.2018

2018.gada finanšu pārskats

2018.gada finanšu un nefinanšu mērķu izpilde

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu 2018.gadā

Samaksātie nodokļi un nodevas 2018.gadā

Informācija par valdes locekli

VSIA Kremerata Baltica struktūra

KNAB tabula informācijas sniegšanai

Kremerata Baltica statūti

Finanšu pārskats 01.01.-31.03.2019

Finanšu pārskats 01.01.-30.06.2019

Finanšu pārskats 01.01.-30.09.2019

2019.gada finanšu pārskats

2019. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpilde

Samaksātie nodokļi un nodevas 2019. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu 2019. gadā

Pasākumi korupcijas riska novēršanai 2019

KM Lēmums 2019 GP

KM Lēmums 2019 peļņa

VSIA Kremerata Baltica darbības stratēģija 2020-2022. gadam

KM Lēmums stratēģija 2020-2022. gadam

Finanšu pārskats 01.01.-31.03.2020

Finanšu pārskats 01.01.-30.06.2020

Finanšu pārskats 01.01.-30.09.2020

Informācija par sapulci 10.11.2020. par VSIA darbības vērtējumu

Informācija par sapulci 11.10.2020. par zvērtināta revidenta iecelšanu

Informācijas par sapulci 11.10.2020. par prēmijas piešķiršanu

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2020

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu 2020.gadā

Samaksātie nodokļi un nodevas 2020.gadā 

Pasākumi korupcijas riska indentificēšanai un novēršanai 2020

2020. gada finanšu pārskats

Zvērināta revidenta atzinums 2020

KM lēmums GP 2020

Dalībnieku sapulces protokols

Finanšu pārskats 01.01.-31.03.2021

Finanšu pārskats 01.01.2021-30.06.2021